Befolkningsproblemer

Debatten om udlændinge, islamisering og indvandring er sjældent orienteret mod ’fact finding’. I stedet er det xenofobien, der tager overhånd. Blandt økonomer er det imidlertid demografien, der tæller, hvis man vil forstå det nogle har kaldt ’flugten til Europa’.Befolkningseksplosion

Ifølge den seneste FN’s Demographic Yearbook 2012 var der ca. 7,1 mia. mennesker på jorden. Den årlige vækst globalt set ligger nu på ca. 1 %, hvilket er et fald i forhold til 60’erne, hvor den lå på det dobbelte. Når en population vokser så hurtigt fordobles den over et vidst antal ifølge fordoblingsreglen. Denne regel siger noget om det antal år, der vil gå inden befolkningens størrelse fordobles. Med en konstant vækst på 1 % vil jordens befolkning fordobles på 70 år, og hvis væksten konstant er 2 % er fordoblingstiden 35 år.

Dette indebærer med andre ord alt andet lige (’Ceteris Paribus’), at der i 2082 med en uændret befolkningstilvækst på 1% vil være over 14 mia. mennesker på jorden. I året 2642 vil der så være ca. 3700 mia., fordi folketallet er eksponentielt voksende. Dette er umuligt, så væksten må nødvendigvis falde yderligere. Det kan ske gennem en global og planlagt global indsats eller værre endnu kan det ske gennem epidemier, hungerkatastrofer eller krige.

Thomas Malthus

En af de klassiske økonomer Malthus forudså at hvis befolkningen vokser som en kvotientrække:

1,2,4,8,16,32,64…………..

Mens Fødevareproduktionen stiger som en differensrække:

1,2,3,4,5,6,7………………

Vil output pr. indbygger uvægerligt falde mod et eksistensminimum. Hungersnød, krige, epidemier og naturkatastrofer sammenholdt med faldende fertilitet kan dæmme op for dette. Man siger, at Malthus tog fejl, fordi han ikke forudse den teknologiske udvikling og den bølge af innovationer, der er opstået siden den første industrielle revolution. Neo-malthusianere og økologisk økonomi accepter imidlertid Malthus.  Den såkaldte ’dommedagslitteratur’ påpeger, at der er grænser for vækst, og at klodens ressourcegrundlag, og miljøet ikke fortsat kan bære udviklingen. Prævention, kontrol med antallet af fødsler som i Kina ses sammen med nulvækst som løsningen på befolkningsproblemet.

Flugten mod Europa

Afrika, Mellemøsten og Sydøstasien kommer tættest på Malthus, og det er herfra konsekvensen af befolkningseksplosionen og fattigdom udgår. Der er opstået et incitament til at emigrere til Europa akkurat ligesom tilbage mod det forrige årtusindeskifte, hvor fattige danskere i tusindvis udvandrede til Amerika. Den farefulde sejlads over Middelhavet til det forjættede Europa har gjort Malthus aktuel endnu en gang.

Kilde: LAAN-VIDEN.DK