Patienterstatning København

Man siger, at det er menneskeligt at fejle. Ja, ok, men det kan altså føre til voldsomme gener. I nogle tilfælde kan det medføre store skader, som ikke er til at oprette.
Vi ved også, at læger er mennesker, og det er ikke utænkeligt, at de kommer til at fejle. Det kan have katastrofale følger. Det kan fx være, at de udskriver noget medicin, som skal hjælpe dig over en sygdom uden at have undersøgt ordentligt, om du kan tåle den. Det sker faktisk oftere, end vi hører om. Det er ikke altid alene lægernes fejl. Det kan også tænkes, at du får leveret noget, forkert medicin, som skader dig, mens du ligger på hospitalet. Det kan også tænkes, at lægerne pga. travlheden misfortolker symptomer og derfor kommer til at stille en forkert diagnose. Et typisk eksempel er meningitis, som er blevet forvekslet med influenza.

Advokat i København

Eksemplet er fra det virkelige liv. Min kusine fik meningitis, da hun var helt lille. Lægerne misfortolkede det som influenza, og mere blev der ikke gjort ved det. Det førte bare til, at hun blev døv. Dengang fandtes der ikke den patienterstatning, sådan som vi har det i dag. Min onkel blev sur på lægerne og har været det lige siden da. Han var fortvivlet, fordi hans syntes, at hans datters liv var blevet ødelagt. Det var det sådan set også. Hun er en intelligent kvinde, som bare ikke kan høre.

Min onkel burde have fundet en advokat i København, så hun kunne få erstatning for at miste hørelsen. Jeg er faktisk sikker på, at han talte med flere advokater om det, men jeg ved ikke om min kusine fik erstatning.

I dag har vi den der instans, der kaldes ”Patienterstatningen”. Det er en forening, som finansieres af sygehusene. Ca. 30% af de skader, som anmeldes til Patienterstatningen, medgives erstatning. Det er med andre ord sygehusenes forsikring, som dækker erstatning til patienter, som er blevet fejlbehandlet.

Patienterstatning

Men tro nu ikke, at man bare kan anmelde en skade og, så få erstatning. Patienterstatning opnås nemlig, kun hvis sagen, man angiver, lever op til tre regler:

  • Specialistreglen – som kort fortalt går ud på, at Patienterstatningen indhenter en mening om tilfældet fra en specialist. Hvis specialisten mener, at skaden kunne være undgået, så kan man få erstatning.
  • Den går ud på, at man vurderer, om eventuelle komplikationer ligger over et ’normalt’ sygdomsforløb. Gør de det, så kan man få erstatning.
  • Denne regel siger, at du kan få erstatning, hvis der har været brugt medicinsk udstyr med fejl i. Fx et defekt apparat.

Nu er det ikke sådan, at man nemt får erstatning, hvis man kan sige ja til de 3 regler. Der er frister for, hvornår en sag skal anmeldes.
Det kan også tænkes, at skaden ikke opstår lige med det samme efter et sygdomsforløb.
Ja, der er mange forhold, som man skal tage højde for, hvis du vil søge om patienterstatning.
Jeg ville til enhver tid søge bistand fra en advokat, som har erfaring med den slags sager.