Duer på loftet

Nu var vi til Svend og lottes bryllup forleden i Århus. Da kirkedøren sprang op, blev to hvide baskende fugle sat fri.  Kunne det være mere yndigt og hjerteskærende ?  Vi kender jo alle Peterspladsen i Rom eller Rådhuspladsen i København, hvor duer har indtaget pladserne.  Børn der render rundt med en lille pose og fodrer dem med brødkrummer.  Hvor er det dog smuk og idyl !

Men når sandheden skal frem – og det skal den jo ! Så er der tale om noget af det beskidte og ulækre, vi kan tilbyde sundheden.  Disse duer er alle fyldte med bakterier, i form af deres efterladenskaber som de vælger at placere på samtlige overflader.  Dette uanset om der er tale om et Hugo Boss jakkesæt eller på gader og stræder.

Duelort overalt

Og det er netop i dette duelort eller ekskrementer, som de hedder mere neutralt, at vi skal finde sandheden.  I dette findes så mange mikroorganismer, der kan gøre os syge. Det gælder alt lige fra salmonella til andre farlige infektioner. Lidt ligesom, når man bliver stikker hånden i et hvepsebo eller bliver bidt af væggelus

En morgen hvor jeg var tidligt oppe og gik en tur rundt i vores hovedstad, erfarede jeg hvordan bagsiden af medaljen ser ud – og dermed hvordan alt blev vendt på hovedet.  Mens den ene del af byen blev rengjort efter nattens strabadser fra fulde folk, der havde smidt sit affald i rendestene og smøger, så blev byens centrum nærmest klinisk renset.  På hele pladsen blev der foretaget oprens efter duer, der havde overskidt byens varetegn.  En række professionelle arbejdere gik på række med koste og højtryksrensere, hvor de spulede alt væk, hvad de mødte på deres vej.  Oppe på ejendomme kunne jeg se folk, der klatrede rundt og lavede duesikring, så de ikke kunne lande der og svine facaderne til.

Alt mindede nærmest om en Sci-Fi film, hvor en UFO havde landet, og man efterfølgende ville slette alle spor, så det ikke kom frem i offentligheden, at der havde været ubudne gæster i nattes løb.

Skadedyrsbekæmpelse i Odense

På bilerne kunne jeg se, at det var skadedyrsbekæmpelse Odense, der havde opgaven med at få København til at ligne sig selv igen – fra sin bedste side.  Lidt langt at køre, vil jeg mene.  Men det er sikkert ikke en opgave, københavnere selv skal gå i gang med.  Dels fordi arbejdet ikke lige matcher caféstemning, men også fordi må være bekosteligt at skulle montere alle disse duepigge på afsatser.