Når konkurs er sidste udvej

Sådan ca. hver måned er der en del virksomhedsejere, der styrter hen til skifteretten for at indgive konkurserklæring for deres virksomhed. De kan ikke længere klare presset, som lån, udgifter til lønninger, forsikringer, udstyr og eventuelt også husleje, giver dem. De vælger at dreje nøglen om. Tager konsekvensen af den ustabile økonomi i virksomheden. De afskediger medarbejdere og må muligvis optage ekstra lån for at kunne det. Der er jo medarbejdere, der skal have kompensation ved fyring.

Undgå panik!

En del af disse tilfælde af ’nye konkurser’ er baseret på panik. Virksomhedens ejer har simpelthen mistet overblikket og kan slet ikke håndtere det økonomiske pres. Desværre har de handlet i panik – og uden at tale med en dygtig advokat til konkurs, inden de gik til skifteretten. Det har været en handling her og nu – og den burde ikke være sket.

Lukning af virksomhed er nemlig ikke noget. du kan tillade dig at gøre, bare fordi du er grebet af panik og ikke kan overskue tingene. Som virksomhedsejer har du pligt til at tale med en konkurs advokat, inden du skrider til sådan en handling. Der kan nemlig være forhold i virksomhedens økonomi, som kan laves om – og som kan bevirke, at en konkursbegæring ikke er nødvendig. Og det skal du have klarlagt, inden du griber til panikhandlinger. En god konkurs advokat kan hjælpe dig til at nå den afklaring – og ja, i nogle tilfælde vil en konkursbegæring ikke være nødvendig.

Måske omlægning af lån m.m.

Det kan fx være, at du kan få lagt nogle af virksomhedens lån om, så gælden til banken bliver mere overskuelig. Det kan være, at du kan sammenlægge afdelinger i virksomheden – og dermed måske formindske nogle af driftsomkostningerne. Måske kan afskedigelser blive nødvendige – men måske er der tale om færre fyringer, end du først havde antaget. Jo, det kan være, at du må sælge en del af virksomheden fra. Du ved det ikke. Ikke førend du har talt med en konkurs advokat og eventuelt også en specialiseret revisor.

At få afklaring på hvordan virksomhedens økonomi reelt ser ud – og om der er mulighed for at lægge dele af økonomien om, kan tage tid. Der skal fx tales og forhandles med banker og forsikringsselskaber. Der skal diskuteres med forskellige afdelingsledere. Medarbejderes indsats over det sidste stykke tid, skal måske evalueres. Måske skal der laves en total rekonstruktion af virksomheden, så du ikke bliver ramt økonomisk – personligt.

En kompliceret proces

Det er med andre ord en kompliceret og tidskrævende proces. Men konkurs advokaten gør sit job så hurtigt han kan. Og undervejs bliver du selvfølgelig holdt underrettet om mulighederne for, at virksomheden kan reddes. Til din store overraskelse vil du måske få at vide, at du har en gæld, som er så og så stor, men den kan nedbringes ved at gøre sådan og sådan. Og ja, mange leverandører viser faktisk stor forståelse for, at de skal give dig ekstra kredittid, så du kan komme til hægterne – økonomisk. Dine leverandører er jo i virkeligheden ikke interesserede i at miste dig som kunde. Måske er en konkursbegæring slet ikke den rigtige løsning. Måske er den bare den nemme. En konkurs er ikke altid uundgåelig – se her.