At finde den rette advokat

Den advokat, som vores firma har brugt i mange år, har altid været solo og aldrig slået sig sammen med andre advokater. Derfor kom vi for nylig i den situation, at vi nødvendigvis måtte knytte kontakt til en anden advokat i Aarhus, hvor vores firma ligger. Vores hidtidige advokat havde meddelt, at han nu ville trække sig tilbage og nyde et velfortjent otium, så han lukkede ganske enkelt sit firma, fordi det ikke var lykkedes ham at finde en advokat, der ville overtage hans forretning.

Det blev min opgave at finde et andet advokatfirma til erstatning for ham, der nu ville på pension. Jeg forhørte mig blandt nogle bekendte i andre firmaer, der også jævnligt har brug for advokatbistand, og jeg blev af flere forskellige anbefalet et bestemt firma, som mine kolleger havde gode erfaringer med.

Jeg kontaktede advokatkontoret og fik aftalt et møde med en af firmaets partnere. Jeg havde forberedt mig grundigt på mødet ved at gennemgå de sager, vi har fået advokatbistand til gennem det seneste år, for jeg ville gerne sikre mig, at vores nye advokatfirma har den fornødne ekspertise i de forskellige typer af sager, som vi løber ind i.

På mødet fortalte advokaten mig, at de var så mange partnere og advokatfuldmægtige, at det ville være svært at finde et område, hvor de ville blive nødt til at søge hjælp udefra. Men hvis det skulle vise sig nødvendigt i en bestemt sag, ville det da være en mulighed.

Han fortalte mig, at de i firmaet også har en inkasso advokat, hvilket han nok kunne fornemme var et af de områder, hvor vores firma hyppigst har brug for bistand. Og det er rigtigt, for vi løber jævnligt ind i, at kunder ikke kan eller vil betale for de ydelser, vi leverer.

Men generelt skal vi også have sikkerhed for, at firmaet har en erfaren erhvervsadvokat, for vi har ofte brug for rådgivning omkring de kontrakter, vi indgår med underleverandører eller faste kunder, som vi leverer til. Den slags kontrakter skal nødvendigvis være juridisk holdbare, så vi ikke havner i en tvist med en kunde eller underleverandør, fordi der er aspekter, som vi ikke har taget højde for i kontrakten.

Det blev et meget opbyggeligt møde, jeg havde med advokaten, og vi fik indgået en aftale om måden at samarbejde på. Advokaten foreslog, at han en dag skulle komme på besøg i vores firma, for det ville være rart for ham at have set virksomheden på forhånd, når han på et tidspunkt skulle repræsentere os.

Jeg benyttede lejligheden til at spørge ham om noget privat også, for jeg har selv brugt firmaets nu forhenværende advokat de få gange, jeg har haft brug for advokatbistand. Og nu står jeg i den situation, at min kone og jeg har besluttet os for at få oprettet et testamente for at sikre vores børn bedst muligt, når vi en gang går hen og dør.

Derfor spurgte jeg til en testamente pris, og det var faktisk lidt billigere, end jeg havde ventet, så vi aftalte et nyt møde om den private sag.