Den rette lås

Da jeg for et par år siden arvede en beboelsesejendom i København efter mine forældre, valgte jeg efter grundige overvejelser at give ejendommen en grundig ansigtsløftning – ja ret beset var der tale om en total renovering.

Det kostede en del penge, men på sigt var jeg ikke i tvivl om, at det ville være en god investering at ændre bygningen totalt, så der i stedet for ni lejemål i tre plan blev seks lejligheder af pæn størrelse og med helt nye badeværelser og køkkener.

Under arbejdet med renoveringen synes jeg egentlig, at jeg var begunstiget af dygtige og seriøs håndværkere – dog med en enkelt undtagelse. Jeg havde entreret med en låsesmed på Østerbro til at montere et låsesystem i ejendommen, sådan at hver enkelt lejer kunne bruge samme nøgle til gadedøren som til entredøren til den enkelte lejlighed.

Og sådan kom det også til at virke, men ved en tilfældighed opdagede jeg, at samtlige nøgler var fuldstændig ens, og det viste sig, at man med hver eneste nøgle kunne låse sig ind i alle de seks lejligheder.

Det gik selvfølgelig ikke, så jeg forsøgte at henvende mig til den pågældende låsesmed, som på det tidspunkt havde fået sin betaling for arbejdet. Men han var som sunket i jorden, og i døren til hans lille butik var der opsat en seddel om, at forretningen var lukket.

Jeg fandt dog hurtigt ud af, at manden i stedet havde etableret sig som låsesmed på Frederiksberg, og her opsøgte jeg ham personligt i stedet for at ringe til ham. Da jeg fik fat i ham, forelagde jeg ham i en noget skarp tone, at jeg følte mig snydt i forhold til det arbejde, han havde udført på min ejendom. Men det var han helt uforstående overfor og hævdede, at han da ikke havde fået besked om, at det ikke måtte være ens låse og tilhørende nøgler i de seks lejligheder. Han tilbød – mod betaling, naturligvis – at kode låsene om og levere nye nøgler.

Efter min mening må det da være en selvfølge, at der ikke må være ens låse i forskellige lejligheder i en ejendom, så jeg må tilstå, at jeg fortsat følte mig snydt af manden, og jeg havde bestemt ikke lyst til at have mere med ham at gøre.

Så jeg valgte at finde en anden låsesmed i København til at kode låsene om, så der ikke længere var fri adgang til alle lejligheder for alle ejendommens beboere.

Jeg ringede til den tømrermester, der havde stået for tømrerentreprisen i forbindelse med det store arbejde på min ejendom, og han anbefalede mig at kontakte en låsesmed på Vesterbro, som han flere gange har samarbejdet med, og som han kun har gode erfaringer med: https://www.dencyklendelaasesmed.dk/omrader/lasesmed-vesterbro/

Det gjorde jeg, og allerede dagen efter havde denne låsesmed løst problemet til min fulde tilfredshed. Jeg gjorde mig den ulejlighed at afprøve samtlige nøgler i alle låse og kunne konstatere, at det hele virkede efter planen. Nu glæder jeg mig bare over, at det hele blev klaret, før lejerne var flyttet ind.

Nu ved jeg, at der kun er én eneste låsesmed i København, der får lov at røre ved mine lås: https://www.dencyklendelaasesmed.dk/