Liberal kultur

Der skulle indføres en ny kultur her i virksomheden. Den kaldes for Lean, og ingen af os kendte til den. Vi havde hørt ordet flere gange på nogle af fællesmøderne, men ingen fik ligesom forklaret os, hvad det går ud på, og hvad vi skulle gøre. Det eneste, vi fik at vide om det, var, at Lean har noget at gøre med, at man producerer mere værdi med færre ressourcer. Det vakte en del bekymringer. Skal nogle af os fyres? Tanken er blev sagt højt, men alle tænkte den. Nogle af os tænkte, at det måske kunne have noget at gøre med, at vi skal tænke på miljøet og undgå at spilde ressourcer. Energi, papir og al den slags.

En LEAN konsulent

En dag så kom der også en Lean konsulent, som skulle introducere Lean i virksomheden. Han var da en flink fyr, og han tog sig god tid til at kigge på produktionsprocessen. Han var også ude for at kigge på lageret og talte med bestyreren dér. Efter et par dage, som han brugte på at besøge hele virksomheden og tale med nogle af os, blev vi kaldt til et møde, så han kunne forklare os, hvad der skulle ske.

Mange af os tænkte, at så kommer fyringerne. Men det er da lidt underligt, at det er en ekstern konsulent, som skal fortælle os det. Ikke desto mindre så mødte vi alle op til mødet. Stemningen var lidt klemt. Alle havde ligesom den her ’lad os få det overstået’ attitude.
Lean konsulenten havde tegnet et hus på et whiteboard. Han begyndte mødet med at forklare, hvad Lean er. At det er en tankegang og filosofi, som en virksomhed kan introducere for at blive mere konkurrencedygtig. Dvs. blive mere effektiv og undgå, at ressourcer eller kræfter og kompetencer bliver spildt i produktionsprocessen.

Nå, da, nu kommer det, tænkte vi. Men han fortsatte med at forklare, at lige i øjeblikket, så er det første skridt, at virksomheden får lagt et godt fundament, som det kan bygge videre på. Det vil indebære, at vi alle skal deltage i processen, så der er ikke tale om, at nogen skal ’fritstilles’. Det, som skal ske i allerførste runde, er, at alle typer opgaver vi udfører skal kortlægges og beskrives grundigt. Vi skal se, om der er opgaver, der overlapper hinanden, og er der det, så er vi allerede ved at kunne se, hvor vi spilder ressourcer. Opgaver, der overlapper, kan trimmes, så overlapningerne ikke sker. Det frigør tid til andet arbejde. Mere er der ikke i det.

Lettelse

Lettelse blandt alle medarbejdere. Aha. Det lyder, som om at vi skal omstrukturere.
Lean konsulenten fortsatte med at forklare de kommende ugers arbejde og henstillede til virksomhedens ledelse, at nogle af afdelingslederne kom på et introducerende Lean kursus, så de senere i forløbet kan være med til at holde processen i gang. I første omgang foreslog han, at det eventuelt kunne være produktionschefen og eventuelt vores HR manager, der kom på kursus. De er ledere, men kender også processerne grundigt, så de vil kunne hjælpe implementeringen af Lean mere effektivt. Senere hen vil flere af os blive kaldt aktivt ind i arbejdet med at indføre Lean.